Home

Welkom bij de Stichting dagbesteding Twente

Stichting Dagbesteding Twente begeleidt jongeren van 15 tot en met 24 jaar. Onder onze doelgroep vallen jongeren met gedragsproblemen, psychische problemen, een psychiatrische diagnose en licht verstandelijke beperkingen.

Wij bieden onze cliënten een veilige en actieve leer- en werkomgeving. Jongeren leren hoe ze hun dag zinvol kunnen invullen en besteden. Voorop staat het ontwikkelen van een goede dag- en nachtritme.

Wij zijn een enthousiast werkend team en denken niet in problemen, maar in mogelijkheden. We blijven altijd zoeken naar perspectieven om onze cliënt de maatschappelijke ondersteuning te bieden die nodig is.

Stichting Dagbesteding Twente is een kleine stichting, hierdoor krijgt de cliënt voldoende aandacht en neemt de kans van slagen aanzienlijk toe.

Ons team bestaat uit gekwalificeerde medewerkers met kennis en ervaringen die ze door de jaren heen hebben vergaard. Bij eventuele calamiteiten is de begeleider altijd bereikbaar en kan er snel gehandeld worden.

Transparantie, respect en samenwerken zijn onze kernwaarden.