Transparantie | Samenwerken | Respect voor passende zorg

DAGBESTEDING TWENTE

Dagbesteding Twente is een zorgverlener met als doel het bevorderen van zelfstandigheid bij cliënten met beperkingen, zodat de cliënten zo lang mogelijk met ondersteuning kunnen blijven functioneren in hun eigen vertrouwde omgeving.

Transparantsamen en respectvol werken naar aanleiding van de gemaakte afspraken zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Dagbesteding Twente is HKZ gecertificeerd, een certificaat waar wij trots op zijn. Dit certificaat toont aan dat wij voldoen aan vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.