dagbesteding

Binnen Dagbesteding Twente is het mogelijk om deel te nemen aan de dagbesteding. Het doel hiervan is om cliënten te begeleiden met onder meer opvoedingsproblemen, psychische problemen, een psychiatrische diagnose en/of verstandelijke
beperking en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.