Dagopvang

Het doel van dagopvang is om cliënten buitenshuis te activeren en daarmee de mogelijkheid bieden sociale contacten te kunnen leggen en uit hun isolement te halen. Hierdoor kunnen cliënten hun gevoel van eenzaamheid, onrust, depressie, onzekerheid en angst tijdelijk even vergeten en gewoon iets leuks doen met anderen. Door pragmatisch en informeel contact met anderen kan snel ingespeeld worden op ontwikkelingen binnen de wijk en op te ontwikkelen nieuw aanbod aan activiteiten die aansluiten bij wensen, mogelijkheden en beperkingen van cliënten. Op deze manier kunnen cliënten begeleid worden naar activiteiten in de wijk en door te focussen op persoonlijke kwaliteiten en kennis, waarmee zij een toegevoegde waarde worden voor de wijk waarin zij actief zijn en waarmee zij zo hun schijnbaar uitzichtloze situatie van isolatie en inactiviteit geleidelijk kunnen ontstijgen.