Dagbesteding

In overleg met de begeleider, kan vervoer van en naar de dagbesteding geregeld worden. Dit om de jongere te stimuleren actief deel te nemen aan de dagbesteding. De dagelijkse werkzaamheden worden in overleg bepaald en aangepast aan ieder individu. Daarbij wordt nauwkeurig gekeken naar de draagkracht en de draaglast van de jongere.

Wij bieden uiteenlopende activiteiten aan voor zowel meiden als jongens. Hierbij wordt voornamelijk beroep gedaan op de creativiteit van de cliënt. Ook staan wij open voor nieuwe ideeën die vanuit de cliënt komen, indien mogelijk worden de activiteiten ook uitgevoerd.