Visie

Stichting Dagbesteding Twente laat zich bij alle activiteiten leiden door de kernwaarden transparantie, samenwerken en respect. Dit doet Stichting Dagbesteding Twente met deskundigheid en met vernieuwende zorg-, hulp- en dienstverlening gedurende alle levensfasen. Samenzorgen met de cliënt voor een behandeling die het beste past. Op deze wijze levert Stichting Dagbesteding Twente een wezenlijke bijdrage aan de gezondheid, de zelfredzaamheid en het welzijn van elke cliënt in diens eigen woon- en leefomgeving. Stichting Dagbesteding Twente staat respectvol tegenover de maatschappij en reageert alert op allerlei relevante ontwikkelingen die zich voor kunnen doen en conformeert zich aan wet- en regelgeving.