Wonen

Wonen onder dakje 1 is de vervanging van de thuissituatie zonder bijzonderheden en heeft betrekking op zowel de jeugdhulp als op de WMO. Er is sprake van betaalde professionele hulp. Het gaat om vervanging van de thuissituatie in een professionele 24 uur-setting. Er is iemand aanwezig op de momenten dat de persoon dit nodig heeft en op de momenten dat er wordt gealarmeerd. De mate waarin dit noodzakelijk is, is leeftijd- en persoonsafhankelijk.